Yeast Peptide Extract

Yeast Peptide Extract

สารสกัดจากยีสต์ธรรมชาติ (Yeast Peptide Extract: Eatless®)

ช่วยควบคุมความอยากอาหาร และช่วยในกระบวนการย่อยไขมัน ซึ่งจากการวิจัยพบว่าผู้ที่รับประทาน Eatless® ในปริมาณ 1 กรัมต่อวัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จะมีความอยากอาหารและปริมาณไขมันลดลง โดยไม่มีผลข้างเคียง