Vitamin E

Vitamin E

วิตามินอี (Vitamin E)

มีบทบาทสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ทั้งยังเป็นตัวช่วยไขกระดูกในการสร้างเลือด ขยายเส้นเลือด ต้านการแข็งตัวของเลือด และลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหัวใจ