Vitamin D3 / Cholecalciferol

Vitamin D3 / Cholecalciferol

 วิตามินดี 3 หรือ โคเลแคลซิเฟอรอล (Vitamin D3 / Cholecalciferol)

ใช้สำหรับรักษาภาวะสมดุลของระดับแคลเซียมในเลือดและในกระดูก ลดการขับแคลเซียมออกจากร่างกาย ทั้งยังช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ที่มีความสำคัญในการสร้างกระดูกและฟันด้วย