Pine Bark Extract

Pine Bark Extract

สารสกัดจากเปลือกสน (Pine Bark Extract)

มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูง (Super Anti-oxidation) จึงช่วยชะลอความเสื่อมของผิวพรรณ และอวัยวะต่าง ๆ รวมไปถึงดวงตาและจอประสาทตา