Omega-3 Fatty Acid

Omega-3 Fatty Acid

โอเมก้า-3 ในน้ำมันจากปลา (Omega-3 Fatty Acid)

กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบมากในปลาทะเลน้ำลึกอย่างปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน และปลาทูน่า มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทซึ่งมีผลกับพัฒนาการและการเรียนรู้ ดังนั้น การรับประทานโอเมก้า-3 ตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้