Lycopene

Lycopene

 ไลโคปีน (Lycopene )

เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ สกัดจากผิวมะเขือเทศในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) โดยมีส่วนสำคัญช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง อย่างมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม ทั้งยังมีส่วนช่วยบำรุงสายตา และลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาได้