Collagen Tri-peptide

Collagen Tri-peptide

คอลลาเจนไตรเปปไทด์ (Collagen Tri-peptide)

คอลลาเจนที่ผ่านระบบการย่อยด้วยเอนไซม์จนมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าคอลลาเจนในรูปแบบอื่น เพราะเปปไทด์เป็นอนุพันธุ์ย่อยที่สุดของโปรตีน ร่างกายจึงสามารถดูดซึมและนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ โดยจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งมีความสำคัญต่อการบำรุงกระดูกและข้อต่อ